تهران
بهار شمالی
09120679367
۰۲۱۹۵۰۲۵۰۲۰
info@goldenservers.net
info@goldenservers.netدامین خود را براحتی و با اطمینان ثبت کنید

یک دامین انتخاب کنید

و از ما 5 مگابایت فضای میزبانی ، ایمیل، ریدایرکت دامین و … به رایگان هدیه بگیرید

loading
Please enter your domain.
Please verify that you are not a robot.

لیست تعرفه دامین ها

پسوندهزينه ثبتهزينه تمدیدهزينه انتقالمدت زمان
ir.5,900 تومان5,900 تومان5,900 تومانسالانه
ir.15,500 تومان15,500 تومان15,500 تومانپنج ساله
com.95,000 تومان95,000 تومان95,000 تومانسالانه
net.130,000 تومان130,000 تومان130,000 تومانسالانه
org.120,000 تومان120,000 تومان120,000 تومانسالانه
biz.116,000 تومان116,000 تومان116,000 تومانسالانه
info.120,000 تومان120,000 تومان120,000 تومانسالانه
co.290,000 تومان290,000 تومان290,000 تومانسالانه
cn.100,000 تومان100,000 تومان100,000 تومانسالانه
in.110,000 تومان110,000 تومان110,000 تومانسالانه
co.ir.5,500 تومان5,500 تومان5,500 تومانسالانه
co.ir.16,500 تومان16,500 تومان16,500 تومانپنج ساله
ac.ir.5,500 تومان5,500 تومان5,500 تومانسالانه
ac.ir.16,500 تومان16,500 تومان16,500 تومانپنج ساله
id.ir.5,500 تومان5,500 تومان5,500 تومانسالانه
id.ir.16,500 تومان16,500 تومان16,500 تومانپنج ساله
gov.ir.5,500 تومان5,500 تومان5,500 تومانسالانه
gov.ir.16,500 تومان16,500 تومان16,500 تومانپنج ساله
net.ir.5,500 تومان5,500 تومان5,500 تومانسالانه
net.ir.16,500 تومان16,500 تومان16,500 تومانپنج ساله
org.ir.5,500 تومان5,500 تومان5,500 تومانسالانه
org.ir.16,500 تومان16,500 تومان16,500 تومانپنج ساله
sch.ir.5,500 تومان5,500 تومان5,500 تومانسالانه
sch.ir.16,500 تومان16,500 تومان16,500 تومانپنج ساله

دامنه(Domain) در فارسی به معنی قلمرو یا گستره می باشد که محور اصلی وب سایت ها و کلیه فعالیتهای آنلاین و تجارتهای الکترونیکی است. نام دامنه (Domain) نشان دهنده محتوا و خلاصه مطالب و عناوینی است که کاربر اینترنتی انتظار دارد با آن روبرو شود. به عبارتی دیگر نام دامنه (Domain) گویای هدف سازنده وب سایت است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو انتخاب نام دامنه بسیار حیاتی و تاثیرگذار است. نامی که برای سایت خود انتخاب می کنید باید کوتاه و گویای فعالیت شما باشد.