دامین خود را براحتی و با اطمینان ثبت کنید

یک دامین انتخاب کنید

و به پنل اختصاصی دامنه ثبت شده به نام خودتان دسترسی داشته باشید

loading
Please enter your domain.
Please verify that you are not a robot.

لیست تعرفه دامین ها

پسوندهزينه ثبتهزينه تمدیدهزينه انتقالمدت زمان
ir.15,000 تومان15,000 تومان15,000 تومانسالانه
ir.45,000 تومان45,000 تومان45,000 تومانپنج ساله
com.301,340 تومان301,340 تومان301,340 تومانسالانه
net.415,700 تومان415,700 تومان415,700 تومانسالانه
org.378,510 تومان378,510 تومان378,510 تومانسالانه
biz.474,630 تومان474,630 تومان474,630 تومانسالانه
info.488,310 تومان488,310 تومان488,310 تومانسالانه
co.947,150 تومان947,150 تومان947,150 تومانسالانه
agency.546,890 تومان546,890 تومان546,890 تومانسالانه
center.420,700 تومان420,700 تومان420,700 تومانسالانه
co.ir.11,700 تومان11,700 تومان11,700 تومانسالانه
co.ir.35,300 تومان35,300 تومان35,300 تومانپنج ساله
ac.ir.11,700 تومان11,700 تومان11,700 تومانسالانه
ac.ir.35,300 تومان35,300 تومان35,300 تومانپنج ساله
id.ir.11,700 تومان11,700 تومان11,700 تومانسالانه
id.ir.35,300 تومان35,300 تومان35,300 تومانپنج ساله
gov.ir.11,700 تومان11,700 تومان11,700 تومانسالانه
gov.ir.35,300 تومان35,300 تومان35,300 تومانپنج ساله
net.ir.11,700 تومان11,700 تومان11,700 تومانسالانه
net.ir.35,300 تومان35,300 تومان35,300 تومانپنج ساله
org.ir.11,700 تومان11,700 تومان11,700 تومانسالانه
org.ir.35,300 تومان35,300 تومان35,300 تومانپنج ساله
sch.ir.11,700 تومان11,700 تومان11,700 تومانسالانه
sch.ir.35,300 تومان35,300 تومان35,300 تومانپنج ساله

دامنه(Domain) در فارسی به معنی قلمرو یا گستره می باشد که محور اصلی وب سایت ها و کلیه فعالیتهای آنلاین و تجارتهای الکترونیکی است. نام دامنه (Domain) نشان دهنده محتوا و خلاصه مطالب و عناوینی است که کاربر اینترنتی انتظار دارد با آن روبرو شود. به عبارتی دیگر نام دامنه (Domain) گویای هدف سازنده وب سایت است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو انتخاب نام دامنه بسیار حیاتی و تاثیرگذار است. نامی که برای سایت خود انتخاب می کنید باید کوتاه و گویای فعالیت شما باشد.